0879.48.55.45

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

by hoabinhos

[ux_banner height=”372px” bg=”486″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”20px”]

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN ĐỂ
GIA TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH

[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”40px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ

Truyền thông thương hiệu là giải pháp toàn diện cho thương hiệu đứng vững trên thị trường. Hỗ trợ thương hiệu gia tăng lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi doanh số.

Truyền thông thương hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm và dịch vụ, người mua biết đến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp nhanh nhất. Truyền thông thương hiệu cũng đồng thời tạo ra nhu cầu sử dụng sản phẩm hay dịch vụ.

VÌ SAO CẦN PHẢI LÀM TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Truyền thông thương hiệu có vai trò thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với sản phẩm thương hiệu. Qua đó sẽ cho khách hàng thấy sự chuyên nghiệp, uy tín của doanh nghiệp. Cách kết hợp các kênh truyền thông lại với nhau sẽ đem lại sức mạnh to lớn cho một thương hiệu.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1289″]

[ux_image id=”1288″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”TTTH bao gom”]

[row]

[col span__sm=”12″]

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU BAO GỒM

[gap height=”20px”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1285″]

Nghiên cứu thị trường

MIGODA thực hiện các nghiên cứu nhằm xác định bối cảnh cạnh tranh, các động lực, cơ hội và xu hướng trên thị trường. Nghiên cứu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1284″]

Nghiên cứu đối thủ

Thực hiện đánh giá mức độ nhận biết và nhận thức của khách hàng về thương hiệu, năng lực quản trị của đối thủ. Đây là nguyên liệu được sử dụng để định hướng cho chiến lược tái định vị thành công.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1283″]

Nghiên cứu thương hiệu

Nghiên cứu thực trạng của thương hiệu và xác định các lợi thế cạnh tranh cho tập hợp chiến lược định vị khả thi. Kiểm tra xem các lợi thế cạnh tranh này phù hợp như thế nào với nhận thức của khách hàng và thị trường chung.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1282″]

Xác định chiến lược

Đánh giá và lựa chọn chiến lược định vị của bạn. Đây là quyết định bạn đưa ra về cách thức, cách bạn dự định định vị sản phẩm của mình so với phần còn lại của lĩnh vực này như thế nào.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1281″]

Tư vấn truyền thông

Với các kết quả nghiên cứu và đánh giá, MIGODA đề xuất chiến lược truyền thông nhằm phục vụ chiến lược định vị đã quyết định. Thiết kế chiến lược dài hạn và có thể điều chỉnh linh hoạt nhằm đối phó với những thay đổi của thị trường, đối thủ.

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1280″]

Tư vấn triển khai

Tư vấn sáng tạo nguyên liệu truyền thông, hình ảnh thương hiệu và nội dung chiến dịch truyền thông cho định vị mới. Giám sát các chỉ số truyền thông, đánh giá hiệu quả và lên phương án dự phòng nhằm hướng tới mục tiêu định vị hiệu quả.

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

MIGODA GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

[divider height=”0px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

Tăng trưởng bền vững

Giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần và gia tăng doanh số.

Tạo sự ủng hộ

Khách hàng tin tưởng thương hiệu và ca ngợi sản phẩm dịch vụ.

Kết nối khách hàng

Tạo sợi dây liên kết tự nhiên với khách hàng, tăng lòng trung thành.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1292″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Mang lại giá trị kinh tế

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bền vững trên giá trị trọn đời của khách hàng.

Đồng nhất chiến lược

Đồng bộ hóa chiến lược thương hiệu với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiệu quả lâu dài

Xây dựng chiến lược có thể tái áp dụng cho thương hiệu của bạn trong dài hạn.

[/col]

[/row]
[section bg=”422″ padding=”59px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
TỪ MIGODA

[button text=”LIÊN HỆ NGAY” color=”secondary” animate=”fadeInLeft” link=”https://migoda.vn/lien-he/”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]