Xây dựng Website Với Blade Templates Trong Laravel – PHP 14

by migodavn
13 views

Giới thiệu về Blade Templates trong Laravel PHP Framework. Xây dựng Website nhanh và dễ dàng hơn với Blade Templates trong Laravel.

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Thông Tin Tổng Quan Và Kiến Thức

Nội dung cụ thể, từ khóa tương quan đến kiến thức và kỹ năng lập trình đơn cử và những thông tin về ngôn từ lập trình đã nhắc đến trong buổi học này gồm có :

 • Sử dụng Blade Templates trong Laravel để xây dựng Website gồm nhiều Web Pages với Layout cố định.
 • Thực hiện hoàn chỉnh một website có sử dụng CKEditor, CKFinder, Relationship trong Laravel và CRUD.

Nguồn Tham Khảo Chính Trong Buổi Học

Tài liệu cần phải tham khảo để nắm được các thông tin đã học, dựa trên nguồn tài liệu cơ bản này để có thể tìm kiếm, tự nâng cao kiến thức lập trình.
Nguồn tài liệu, link tải phần mềm,… tương đối chính xác và hữu ích dựa trên sự tổng hợp của mình:

 • Nội dung buổi học trước: Mối quan hệ một nhiều trong Laravel – PHP 13 – https://migoda.vn/moi-quan-he-mot-nhieu-trong-laravel-php-13/
 • Blade Templates Laravel PHP Framework: https://laravel.com/docs/5.5/blade
 • Tổng hợp câu lệnh trong Laravel PHP Framework: https://migoda.vn/tong-hop-cau-lenh-trong-laravel-php-framework/

Yêu Cầu Cần Thực Hiện Sau Buổi Học

Những yêu cầu, bài tập phải thực hiện và tìm hiểu thêm để đảm bảo chất lượng trong quá trình học lập trình website bao gồm:

 • Tạo dự án Laravel mới với Composer create-project, đặt tên dự án aptech-php-14.
 • Tạo layout Website bằng cách sử dụng Blade Templates trong Laravel.
 • Tạo CRUD cho bảng dữ liệu articles, có sử dụng CKEditor và CKFinder.
 • Tạo CRUD cho bảng dữ liệu categories.
 • Hiển thị bài viết từ bảng articles đi kèm với category.
 • Hiển thị category, đi kèm với các bài viết thuộc category.
 • Đọc trước nội dung buổi học tiếp theo: Ôn Tập Môn Học Lập Trình Ứng Dụng Website Với PHP & MySQL – PHP 15 – https://migoda.vn/on-tap-mon-hoc-lap-trinh-ung-dung-website-voi-php-mysql-php-15/

Kiến Thức Bổ Trợ Phải Tham Khảo Cho Lập Trình Viên Website

Phần này bao gồm các bài báo, bài viết, thông tin chia sẻ, kiến thức kèm theo, kiến thức bổ trợ cho quá trình học lập trình.
Các bài viết được chia sẻ bám sát với quá trình học và từ các nguồn thông tin có uy tín, đã được kiểm duyệt:

Lập trình Website cần thời gian, óc sáng tạo và kỹ năng tìm kiếm.
Lập Trình Viên cần có sự cố gắng, kiên trì và không ngừng nỗ lực.
Chúc các bạn may mắn và thành công trong môn học Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP & MySQL tại Softech Aptech Đà Nẵng.

Nguồn: Vouchersblog

Xem thêm: 6 bước xây dựng website DỄ DÀNG và NHANH CHÓNG nhất

Source: https://migoda.vn
Category: SEO Website

You may also like

Leave a Comment